top of page
Phoropter

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมิน

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพ ช่างวัดสายตาประกอบแว่น

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566

ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย 87/93 ชั้น 7 อาคารชุดโมเดิร์น ทาวน์ ถ.สุขุมวิท 63

ซ.เอกมัย 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110 โทร.02-381-7356

เวลา 8.00 น. – 18.00 น.

Download ใบสมัคร

เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานอื่นๆทั้งหมดให้คุณป้อม

ผ่าน LINE OA id: @thaioptician เพื่อให้คุณป้อมทำการลงทะเบียนการสอบ

และแจ้งขั้นตอนการชำระค่าสอบให้ต่อไปค่ะ

หากติดปัญหาตรงไหน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามคุณป้อมได้ที่ LINE OA @thaioptician เช่นกันค่ะ

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมิน-2.jpg
tpqi-level-2-info-image-w-qr-code.jpg

คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

ระดับ 2

คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

ระดับ 3

tpqi-level-3-info-image-w-qr-code.jpg

Add LINE OA

@thaioptician

เพื่อส่งใบสมัครเลย

thai optician qr green.jpg
bottom of page