top of page

ข่าวสารจากสมาคมฯ

News & Headlines

News_1680505443.jpg
news_2.jpg
News_1.jpg

งานชาวแว่นตา ครั้งที่ 24

เตรียมตัวให้พร้อม
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
“งานวันชาวแว่นตา ครั้งที่ 24”

ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5

ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 26

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นนาแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารโมเดอร์นทาวน์

รับสมัคร Optician รุ่นที่ 21

เปิดให้ซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 24 ก.พ. 66

ผ่านช่องทาง LINE OA ของสมาคมฯ

ใบสมัครราคา 350 บาทต่อชุด

โรงเรียนฯจะรับเอกสารคืนวันสุดท้ายในวันที่ 24 ก.พ.66 เวลา 16.00 น

การสอบวัดระดับเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าเรียนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 2566

คุณสมบัติ

นักเรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

- ภาควันธรรมดา จ อ พฤ ศ 18.00 น. -21.00 น. (สำหรับนักเรียน กทม.)

- ภาควันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.- 16.00 น. (สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)

ค่าลงทะเบียนเรียน 50,000 บาท

(ราคานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ และค่ากิจกรรม)

*เมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย

**สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ**

ค่าลงทะเบียนเรียน 45,000 บาท(1 สมาชิกต่อ 2 สิทธิ์)

*เมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยและสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

สถานที่เรียน : อาคาร Modern Town ชั้น 7 เอกมัย ซ.3 กทม.

bottom of page