top of page

เตรียมรับมือการแข่งขัน ธุรกิจแว่นตาจากจีนพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมรับมือการแข่งขัน ธุรกิจแว่นตาจากประเทศจีน ในงานชาวแว่นตาครั้งที่ 24 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.30 น.


สมาชิกฯสมาคมทุกท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ผ่านการกรอกฟอร์มนี้ (ไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อ 1 สมาชิก) https://forms.gle/uXdn3r4MLQfKDwgz9


สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถ walk-in ได้หน้างาน (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด***)รายละเอียดการบรรยายมีดังนี้:
แล้วพบกันนะคะ!

コメント


bottom of page