top of page
slide_1533203804.jpg

Thai Optometric Association

มุ่งเน้นวิชาการเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านสายตา

เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

ส่งเสริมวิชาชีพ และความรู้ทางด้านสายตาแก่มวลสมาชิก

สนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสายตาเพื่อช่วยเหลือสังคม

สร้างเสริมให้มวลสมาชิกมีมารยาท คุณธรรม และ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านสายตา

associate1.jpg
school 2.jpg

เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย

เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค

เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน

เพื่อพัฒนากิจนิสัย และวินัยในการทำงาน ให้มีจรรยาบรรณ ศีลธรรม ในวิชาชีพแว่นตา มีความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในการทำงาน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และถูกต้อง

อัพเดตข่าวสาร

The Most Up-to-Date News

News_1680505443.jpg

ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 26

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นนาแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารโมเดอร์นทาวน์

News_1.jpg

งานชาวแว่นตา ครั้งที่ 24

เตรียมตัวให้พร้อม

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

“งานวันชาวแว่นตา ครั้งที่ 24”

ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5

news_2.jpg

รับสมัคร Optician รุ่นที่ 21

เปิดให้ซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 24 ก.พ. 66

ผ่านช่องทาง LINE OA ของสมาคมฯ

ใบสมัครราคา 350 บาทต่อชุด

โรงเรียนฯจะรับเอกสารคืนวันสุดท้ายในวันที่ 24 ก.พ.66 เวลา 16.00 น

การสอบวัดระดับเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าเรียนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 2566

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

ค่าลงทะเบียนเรียน 50,000 บาท

(ราคานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ และค่ากิจกรรม)

*เมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย

**สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ**

ค่าลงทะเบียนเรียน 45,000 บาท(1 สมาชิกต่อ 2 สิทธิ์)

สถานที่เรียน : อาคาร Modern Town ชั้น 7 เอกมัย ซ.3 กทม.

Contact Us

87/93 ชั้น 7 อาคารชุดโมเดิร์น ทาวน์ ถ.สุขุมวิท 63 ซ.เอกมัย 3 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110

Line ID: @thaioptician

0-2381-7356

Eye Test Glasses
bottom of page